Finaledag

21 mei 2016

Dé finaledag.
Scheidsrechters van de negen West-Vlaamse vriendenkringen nemen het tegen elkaar op. Het wordt een dag vol plezier, spanning en lekker eten. Kom met de familie een dagje naar de zee!

Spannend en uitdagend voetbaltornooi

Springkasteel en grime voor de kinderen

Ontbijt-en barbecue formules

Radio finaledag met live verslaggeving en interviews

Vip receptie voor de genodigden

Diverse trofeeën voor ploegen én spelers

Volg de finaledag

Het tornooireglement

Algemeen

 • Het algemene reglement van het voetbalspel van de KBVB is van tel, tenzij hieronder anders vermeld.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal
 • Elke ploeg deelt een kleedkamer met één andere ploeg, bepaald door de organisatie.
 • Bij het tornooisecretariaat kunnen flessen water bekomen worden.
 • Bij discussie neemt de organisatie de definitieve beslissing.
 • De forfaitscore is bepaald op 5-0 in het nadeel van de in gebreke zijnde ploeg. Een ploeg verliest een wedstrijd met forfaitscore in één van de volgende gevallen:
  • Ploeg is niet aanwezig bij aanvang van de wedstrijd
  • Ploeg kan bij aanvang van de wedstrijd onvoldoende spelers opstellen
  • Ploeg stelt een speler op die niet ingeschreven is of die geen scheidsrechter is
  • Ploeg weigert (voort) te spelen of verlaat het terrein voor het officiële einde van de wedstrijd.
  • Wanneer beide ploegen in gebreke blijven, dan verliezen beide ploegen met de forfaitscore. Dit is 0 punten en 5 tegendoelpunten.

Regel 1 Het speelveld

 • De wedstrijden gaan door op een kunstgrasterrein, waarop twee speelvelden worden gemaakt.
 • Er wordt gespeeld in de breedte van het terrein.
 • Het strafschopgebied (rode zone) wordt langs de zijkanten van het speelveld met kegeltjes afgebakend
 • De blauwe neutrale zone is toegankelijk voor deelnemers, medewerkers en supporters en kan gebruikt worden voor de opwarming.
 • Op het speelveld zijn geen glazen toegelaten.
Regel 1 het speelveld

Regel 2 De bal

 • De organisatie stelt per wedstrijd twee wedstrijdballen ter beschikking (afmeting 5).
 • Elke ploeg brengt eigen ballen mee om op te warmen.

Regel 3 Het aantal spelers

 • Spelers worden geïdentificeerd aan de hand van een scheidsrechterskaart en niet de gewone identiteitskaart.
 • Een ploeg bestaat uit minimum 7 en maximum 12 spelers die ingeschreven zijn op het wedstrijdblad.
 • Van elke ploeg mogen de 5 wisselspelers deelnemen aan de wedstrijd.
 • Er mag doorlopend gewisseld worden tussen de 12 effectieve spelers, met toestemming van de scheidsrechter.
 • Een speler mag tijdens het volledige tornooi maar aantreden voor 1 ploeg.

Regel 4 De uitrusting van de spelers

 • Het kunstgrasterrein mag niet betreden worden met voetbalschoenen met ijzeren noppen
 • De verdere uitrusting is conform de spelregels KBVB en dus mét scheenbeschermers.
 • Wanneer de 2 ploegen in een kleur spelen die moeilijk te onderscheiden valt is het de thuisploeg die voor een aangepaste uitrusting zorgt. De organisatie stelt hiervoor opwarmhesjes ter beschikking.

Regel 5 De scheidsrechter

 • Elke wedstrijd wordt geleid door een ervaren scheidsrechter die het reglement toepast.
 • Het oordeel van de scheidsrechter is definitief.
 • De scheidsrechter kan zowel gele als rode kaarten uitdelen, waar hij dat nodig acht.

Regel 6 De assistent-scheidsrechter

 • Voor beide wedstrijden die op het zelfde moment gespeeld worden fungeert een extra scheidsrechter als “3de man”.
 • De 3de man zorgt voor extra ondersteuning voor de scheidsrechters en wedstrijdballen indien nodig.

Regel 7 De duur van de wedstrijd

 • De wedstrijden bestaan steeds uit twee speelhelften van 10 minuten, zonder extra tijd.
 • Na de wedstrijd worden 10 minuten voorzien voor de shoot-outs (zie verder). De ploegen voor de volgende wedstrijden kunnen op het halve speelveld dat vrij is eventueel opwarmen.

Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel

 • Beide wedstrijden starten steeds op hetzelfde moment.
 • Alle wedstrijden vangen stipt aan op het aanvangsuur. Beide ploegen zijn daarom minimum 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op het speelveld aanwezig.
 • Na de eerste helft wordt er direct gewisseld van kant.

Regel 9 Bal in en uit het spel

 • Tegenstrevers bewaren bij een intrap of hoekschop steeds een afstand van 7m.
 • De aftrap wordt genomen op de denkbeeldige middenstip van het speelveld, naar oordeel van de scheidsrechter.

Regel 10 Hoe er wordt gescoord

 • Er wordt gespeeld naar duiveltjesdoelen.
 • Het klassement in de poules wordt opgebouwd aan de hand van volgende criteria, in volgorde:
  • Aantal behaalde punten (3 punten voor winst, 1 punt voor gelijkspel, 0 punten voor verlies)
  • Aantal gemaakte shoot-outs (zie verder)
  • Aantal gemaakte doelpunten
  • Aantal tegendoelpunten
  • Indien nog steeds gelijk, wordt de rangschikking bepaald door een extra onderlinge shoot-out reeks

Regel 11 Buitenspel

 • Buitenspel is niet van toepassing

Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag

 • Slidings met of zonder bal zijn verboden en worden bestraft met een IVS voor de tegenpartij.
 • Gele kaart: speler verlaat terrein maar mag vervangen worden door één van de 5 wisselspelers.
 • Rode kaart: speler verlaat terrein zonder vervanging, en wordt voor de verdere deelname van het tornooi uitgesloten.
  • In geval van agressie tegen de scheidsrechter, (mede)speler of supporter wordt er een dossier aan de bevoegde sportcommissie overgemaakt.

Regel 13 Vrije schoppen

 • Bij een vrije trap moet de tegenstrever op 7m staan.
 • Een IVS binnen het strafschop gebied wordt genomen op de rand van het strafschopgebied.

Regel 14 De strafschop

 • Een overtreding tijdens de wedstrijd voor DVS binnen het strafschopgebied wordt bestraft met een strafschop.

Regel 15 De intrap

 • Een uitbal langs de zijlijn wordt hervat met een intrap.
 • Op de gedeelde zijlijn tussen de twee speelvelden moet indien nodig steeds voorrang verleend worden aan de spelers op het andere speelveld.
 • Via een intrap kun je niet rechtstreeks scoren.

Regel 16 De doelschop

 • Een uitbal langs de doellijn voor de verdedigende partij wordt terug in het spel gebracht door de keeper als volgt
  • De keeper brengt de bal weer in het spel met de handen of kan met de bal aan de voet buiten zijn doelgebied komen.
  • De keeper mag de bal niet uit de handen trappen.

Regel 17 De hoekschop

 • Voor de twee speelvelden samen zijn er 6 hoekschoppunten.
 • Het kegeltje die het hoekschoppunt aanduid mag niet verplaatst worden.
 • De bal mag juist naast het kegeltje gelegd worden.

Regel 18Gezond verstand

 • We zijn allemaal scheidsrechters onder elkaar en gebruiken uiteraard ons gezond verstand
 • Sportiviteit t.o.v. spelers, scheidsrechters en supporters is een must

Einde poulewedstrijd

 • Na elke poulewedstrijd wordt er meteen overgegaan tot een reeks van 3 shoot-outs per ploeg.
 • Het aantal gescoorde shoot-outs is van belang voor de eindrankschikking in de poules.

Einde plaatsingswedstrijd

 • Na de plaatsingswedstrijd wordt er indien gelijke stand meteen overgegaan naar een reeks van (minstens) 3 shoot-outs per ploeg tot er een winnaar kan aangeduid worden.

De procedure voor shoot-outs

 • De procedure van de shoot-out is als volgt en wordt door de scheidsrechter beoordeeld.
  • De scheidsrechter kiest een half speelveld waar de shoot-outs genomen zullen worden.
  • De keeper vertrekt op zijn eigen doellijn. De shoot-outnemer vertrekt op de middenstip.
  • De shoot-out start na het fluitsignaal van de scheidsrechter.
  • Van zodra de shoot-outnemer vertrekt, moet de bal steeds voorwaarts bewegen.
  • Van zodra de shoot-outnemer vertrekt, mag de keeper zijn doel verdedigen. De keeper mag daarvoor het strafschopgebied niet verlaten.
 • De shoot-out is voorbij en telt wanneer:
  • Er geldig wordt gescoord door de shoot-outnemer.
  • De keeper een overtreding maakt waardoor er niet gescoord kan worden.
  • De keeper het strafschopgebied verlaat.
 • De shoot-out is voorbij en telt niet wanneer
  • De bal het speelveld verlaat
  • De bal stilligt of achterwaarts rolt (dit kan ook door tussenkomst van de keeper)
 • De andere spelers staan tijdens de shoot-out buiten het gekozen halve speelveld

Poulefase

Poules

A
 • Tielt
 • Menen
 • Brugge
B
 • Kortrijk
 • Veurne
 • Gistel
C
 • Roeselare
 • Oostende
 • Ieper

Wedstrijden

Uur # Terrein A # Terrein B
10u00 1 Roeselare - Oostende 2 Veurne - Gistel
10u30 3 Brugge - Tielt 4 Oostende - Ieper
11u00 5 Gistel - Kortrijk 6 Menen - Brugge
11u30 7 Ieper - Roeselare 8 Kortrijk - Veurne
12u00 9 Tielt - Menen

Play-offs

Play-off 1: De winnaars van de poules spelen tegen de tweede van een andere poule in een duel met rechtstreekse uitschakeling.

Play-off 2: De ploegen die als laatste eindigden in de poules maken onderling uit met een klassement wie er nog mag strijden voor tornooiwinst, de 5de plaats, of wie in het tornooi als laatste eindigt.

Uur # Terrein A (play-off 1) # Terrein B (play-off 2)
13u30 10 Winnaar Poule A – Tweede Poule B 11 Derde Poule A – Derde Poule B
14u00 12 Winnaar Poule B – Tweede Poule C 13 3e Poule B – 3e Poule C
14u30 14 Winnaar Poule C – Tweede Poule A 15 3e Poule C – 3e Poule A

The finals

Road to the finals

Uur # Terrein A # Terrein B
15u00 16 Verliezer 10 – Verliezer 12 17 Verliezer 14 – Tweede Play-off 2
15u30 HF 1 Winnaar 10 – Winnaar play-off 2 HF 2 Winnaar 12 – Winnaar 14

Plaatsing

Uur # Terrein A # Terrein B
16u00 P 5-6 Winnaar 16 – Winnaar 17 P 7-8 Verliezer 16 – Verliezer 17
16u30 P 3-4 Verliezer HF 1 – Verliezer HF 2
17u00 P 1-2 Winnaar HF 1 – Winnaar HF 2

De locatie

De accomodatie

Sportpark De Schorre - Terrein 9

accomodatie sportpark de schorre terrein 9